Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Bần tăng và… liêm quan (?)

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2019, nhận lời mời của Tạp chí Thương gia và Thị trường mời dự lễ tôn vinh các nhà báo và doanh nghiệp.

Trong lúc chờ quan khách lục tục đến dự lễ, ban tổ chức mời tác giả ngồi đàm đạo với một vị hòa thượng.

Vị hòa thượng có pháp danh là: Thích Truyền Từ. Thầy là trụ trì chùa Huyền Quang, và là giám đốc Trung tâm Nhân đạo Từ Tâm, Phó ban Phật giáo Quốc tế và là, Phó ban Từ thiện báo Giác ngộ.

Trong câu chuyện cởi mở, thầy bày tỏ: suốt từ năm ngoái đến nay thầy đã tổ chức các đoàn từ thiện đi khắp các vùng miền của đất nước với số tiền từ thiện lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Với tinh thần “từ bi hỷ xả” của Phật giáo thầy nói rằng chúng ta đang rất hạnh phúc, được sống trong hòa bình. Trong lúc ở các điểm nóng trên thế giới - nhân loại, chúng sinh đang phải đối mặt với chiến tranh và bạo loạn, khủng bố!

Trong câu chuyện của thầy, thường xuất hiện đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất của Phật giáo nguyên thủy là “bần tăng”.

(Bần nghĩa là nghèo, còn tăng nghĩa là người tu sĩ phật giáo. Do vậy, phàm đã là người đi tu thì phải làm lần nào cũng không bao giờ được hơn ...cái nghèo!)

Sẽ có dịp để kể lại tỷ mỉ về câu chuyện này, nhưng bài viết này phải bám sát vào “nhan đề” đã nêu trên:

BẦN TĂNG VÀ... LIÊM QUAN(?)

1. Phàm đã là người đi tu để phụng sự chúng sinh và theo quan điểm của Phật giáo là “hóa giải nỗi khổ niềm đau”. Thì rõ ràng các tăng, ni phải là nghèo mới đúng nghĩa đích thực là bậc chân tu. Còn nếu ngược lại thì rõ ràng đã có câu trả lời!

2. Cán bộ công chức phải là “công bộc của dân”- đó là cụm từ mà bất kỳ văn bản, nghị quyết nào của Đảng và Nhà nước cũng đã nêu rõ. 

Thế thì, rõ ràng là công cuộc chống tham nhũng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã khởi xướng rất dễ phân loại để kêu gọi người Dân giúp Đảng và Nhà nước trong công cuộc này!

3. Để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội lần thứ Xlll của Đảng, cần phải có một thiết chế hết sức dân chủ để trao quyền rộng rãi cho người Dân. Tránh tình trạng “Đảng cử dân bầu” như lâu nay (đã bị lũng đoạn từ dưới lên trên. Tình trạng nói dối và báo cáo không trung thực đã trở nên nhức nhối và gây bức xúc ghê gớm trong xã hội - đã đến mức báo động)!

4. Nếu tu sĩ Phật giáo dùng đại từ nhân xưng là “Bần tăng”- thì trong việc lựa chọn cán bộ cấp cơ sở đến cấp “chiến lược” phải để cho Nhân Dân chọn “Liêm quan” - tại sao không(?!)