Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

“Dĩ bất biến ứng vạn biến” thời 4.0

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

“Dĩ bất biến ứng vạn biến” là một triết lý, lấy cái bất biến (không thay đổi) mà ứng phó với cái vạn biến (cái luôn thay đổi). Ý nghĩa triết lý trên là ở chỗ dù mọi sự vật hiện tượng phong phú, đa dạng, thay đổi khôn lường nhưng đều xoay quanh trục của nó, đó là bản thể, cái gốc.

Dĩ bất biến ứng vạn biến: Ứng phó với cái vạn biến nhưng không xa rời, vứt bỏ, đánh mất cái bất biến, cái giá trị cốt lõi đã đặt ra. Tuyệt đối không thể đem cái “bất biến” ấy ra mua bán, đổi chác. Hoàn cảnh luôn thay đổi, cuộc sống luôn thay đổi, phát triển, khi ứng phó thì phải mềm dẻo, uyển chuyển, nhưng dù có mềm dẻo, uyển chuyển, thay đổi như thế nào đi chăng nữa cũng không được quên mục đích cuối cùng (cái bất biến) mà ban đầu đã đặt ra, nếu không sẽ bị lạc vào mê cung, rừng rậm (Trận đồ bát quái) của vạn biến, cái vụn vặt mà mất phương hướng, không biết đường ra.

Và triết lý “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” được thể hiện rõ nét trong tư tưởng Hồ Chí Minh trên mọi phương diện: đối nội, đối ngoại, an ninh quốc phòng, kinh tế chính trị, văn hóa giáo dục, xã hội và nhân văn...!

Theo dõi trong những năm gần đây chúng ta thấy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã vận dụng khéo léo, uyển chuyển và kiên trì triết lý “dĩ bất biến ứng vạn biến”!

Lợi ích của Quốc gia, Dân tộc là làm cho Việt Nam trở thành một nước hùng mạnh, nhân dân được hạnh phúc đó là cái “bất biến”!

“Ứng vạn biến” là đối phó với sự biến động, vận động và sự chuyển biến khôn lường của tình hình trong nước và quốc tế!

Tư duy, hành vi, phát ngôn và hành động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong đối nội và đối ngoại đã chứng minh rất rõ điều đó!

Vấn đề còn lại là “Thần thiêng nhờ bộ hạ”. Nghĩa là: người đứng đầu dẫu có tài giỏi và toàn tâm toàn ý đến mấy - cũng phải có đội hình “trong mơ”!

Lịch sử Việt Nam, chính thể Việt Nam dân chủ cộng hòa - nay là cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 1945 đến 1986 - chúng ta đã từng có những “đội hình trong mơ”!

Hi vọng rằng, để có một Việt Nam cường thịnh “sánh vai với các cường quốc năm châu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ có một “đội hình vàng” trong trong những năm sắp tới - để chúng ta thành công vào nửa đầu thế kỷ 21: “Sánh vai với các cường quốc năm châu”!

Mong lắm thay./.