Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Văn hóa Nghệ An

 Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Khoa Lịch sử Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

CÁO PHÓ

Thứ năm, 08 Tháng 8 2019 19:24 Chuyên mục: Tin tức

 Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Khoa Lịch sử Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Giao ban công tác Tuyên giáo cụm 3 tại TX Thái Hòa, Nghệ An

I. Từ những kinh nghiệm tuyên truyền của cụ Phan Bội Châu

   Trong thế kỷ 20, trước Nguyễn Ái Quốc thì Phan Bội Châu là một nhân vật vĩ đại, là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời cách mạng Việt Nam. Trước hết, cụ là một tấm gương sáng về tuyên truyền cách mạng. Với lòng yêu nước cháy bỏng, năm lên 17 tuổi (1884), Phan Bội Châu đã viết bài hịch “Bình Tây Thu Bắc”, làm phong phú thêm bộ hịch chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Và, cùng với bài hịch “Bình Tây sát tả”(1874) của các trí thức người Nghệ hồi bấy giờ, “Bình Tây Thu Bắc” đã giấy lên một phong trào chống giặc Pháp xâm lược trên quê hương ông và khắp đất nước ta. Điều đó, khẳng định rằng, khát vọng giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ lầm than của cụ Phan là vô cùng to lớn. Là một nhà hoạt động thực tiễn phong phú và giàu năng lực tư duy, lại được tiếp thu nhiều kinh nghiệm tuyên truyền, trong đó có hình thức tuyên truyền bằng thơ, văn từ các bậc tiền bối cách mạng ngoài nước, như Lương Khải Siêu, Tôn Trung Sơn (Trung Quốc) và một số chính khách Nhật Bản tại Cô bê - Hoành Tân (Ykohama), Nhật Bản hồi tháng 2 năm 1905, Phan Bội Châu càng nuôi chí lớn cứu nước. Trước hết, Cụ lấy thơ ca để tuyên truyền cách mạng, trong đó có những bài thơ viết bằng máu của mình (Huyết tâm thư) gửi đồng bào ta. Thơ văn của cụ đã khơi dậy mạnh mẽ phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược nước ta vào đầu thế kỷ 20, tiêu biểu là Phong trào Đông Du do cụ khởi xướng và lãnh đạo. Năm 1912, cụ Phan còn đề xướng thành lập Việt Nam Quang phục hội - một tổ chức cách mạng theo chủ nghĩa dân chủ với mục đích đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam Cộng hòa dân quốc. Theo cụ Phan, Nhà nước này, không giống kiểu nhà nước “Mãn triều Trung Quốc và Nguyễn triều Việt Nam”. Sự nghiệp cứu nước giải phóng dân tộc của cụ Phan tuy không thành, nhưng cụ để lại cho chúng ta một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước thiết tha và ý chí giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức, bóc lột của bọn thực dân, phong kiến. Đặc biệt, cụ Phan đã để lại cho chúng ta một di sản văn hóa quí giá, trong đó có những bài học về phương pháp cách mạng, phương pháp tuyên truyền lòng yêu nước cho nhân dân ta.

   II. Tấm gương sáng về hoạt động tuyên truyền của Hồ Chí Minh

Trên hành trình đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đã tiếp nối những bài học tuyên truyền cách mạng của cụ Phan. Trên đường vào Nam khi dừng chân dạy học ở trường Dục Thanh, Phan Thiết, Nguyễn Tất Thành đã noi gương cụ Phan, tiếp tục tuyên truyền tinh thần yêu nước cho nhân dân ta, nhất là thế hệ trẻ ở cực Nam Trung Bộ. Nguyễn Tất Thành đã vào thư viện trường đọc nhiều sách, trong đó có sách của Phan Bội Châu, Lương Khải Siêu. Nguyễn Tất Thành có thêm nhiều tri thức, kinh nghiệm, tạo thêm sức mạnh và niềm tin trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước của mình... Từ đó, công tác tuyên truyền luôn luôn đặt ở vị trí quan trọng, hàng đầu và gắn chặt với sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Khi ra nước ngoài, trước hết ở Pháp và với hơn 30 nước khác trên thế giới, khoảng 20 vạn km đã đi qua, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minhluôn coi trọng và tích cực tuyên truyền với nhiều hình thức, trong đó có thơ, văn, báo chí. 

    Nếu tính từ tác phẩm đầu tiên Quyền của các dân tộc thuộc địa đăng trên báo Nhân đạo ngày 18 tháng 6 năm 1919 đến tác phẩm cuối cùng Thư trả lời Tổng thống Mỹ đăng trên báo Nhân dân ngày 25 tháng 8 năm 1969 thì Hồ Chí Minh đã để lại hơn 2.000 bài báo các loại, gần 300 bài thơ, gần 500 trang truyện và ký. Đặc biệt, Hồ Chí Minh đã sáng lập ra 9 tờ báo: Người cùng khổ (Le Paria năm 1922); Quốc tế nông dân (1924); Thanh niên (1925); Công nông (1925); Lính Kách mệnh (1925); Thân ái (1928); Đỏ (1929); Việt Nam độc lập (1941); Cứu quốc (1942). Đặc biệt, sau thời gian ngắn Đảng ta ra đời, ngày 01 tháng 8 năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Nguyễn Ái Quốc đã có tài liệu kêu gọi nhân dân ta chống chiến tranh phát xít, ủng hộ hòa bình thế giới. Ngày đó (01/8/1930), nay trở thành Ngày truyền thống của ngành Tư tưởng, Văn hóa - ngành Tuyên giáo của Đảng.

    Hồ Chí Minh đã sử dụng khoảng 150 bút danh, với vốn hiểu biết văn hóa Đông, Tây và ngoại ngữ sâu rộng, viết rất nhiều bài báo bằng tiếng nước ngoài, như: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc… tạo nên những tác phẩm báo chí xuất sắc.

   Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một kho tàng đồ sộ, phong phú, bao gồm nhiều thể loại như chính luận, tiểu phẩm, truyện, ký và thơ… Ở thể loại nào, Người cũng có những tác phẩm đặc sắc, thể hiện là cây bút hàng đầu.

   Về nội dung viết thể loại chính luận, theo Người chỉ có một “đề tài” là: Chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người coi đó là duyên nợ của mình với báo chí. Sự nhận thức nhất quán về nội dung mục tiêu đã lựa chọn ấy, là cơ sở quan trọng, tạo tiền đề cho Người viết nên những tác phẩm báo chí kiệt xuất, cũng như những văn kiện lịch sử hào hùng về cách mạng Việt Nam, mà nay trở thành những bảo vật Quốc gia: Bản Tuyên ngôn độc lâp (2/9/1945), Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (19/12/1946), Lời kêu gọi toàn dân chống Mỹ cứu nước (17/7/1966), Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (10/5/1969),…

   Về tiểu phẩm, Người đã có hàng trăm bài viết bằng nhiều thứ tiếng, như Pháp, Anh, Trung Quốc… Những tiểu phẩm Người viết bằng tiếng Pháp, như: Lời than vãn của Bà Trưng Trắc (Nhân đạo 24/6/1922); Những trò lố hay Varen và Phan Bội Châu (Người cùng khổ, số 36,37, tháng 9,10, năm 1925); kịch Con rồng tre v.v… Chỉ tính riêng trên báo Nhân dân từ năm 1950 đến năm 1969, Người đã viết 1.200 bài tiểu phẩm. Đặc biệt, trong đó về đề tài chống quan liêu, tham nhũng kể cả dưới chế độ thực dân lẫn dưới chế độ ta, Hồ Chí Minh đã viết 163 bài.

    Về truyện và ký, Hồ Chí Minh là cây bút lớn có hàng trăm bài viết, trong đó đáng chú ý là lúc đang hoạt động ở Pháp, vào những năm 20 của thế kỷ XX. Bằng nghệ thuật ngôn từ bậc thầy, Hồ Chí Minh đã kết hợp giữa vốn tri thức của nhân loại với văn hóa dân tộc, văn hóa phương Đông và phương Tây đã tạo nên những ấn phẩm bài viết của mình kiệt tác.

    Nền báo chí Việt Nam, in đậm dấu ấn lịch sử bằng sự kiện Hồ Chí Minh sáng lập ra tờ báo Thanh niên (21/6/1925) khi Người đang hoạt động cách mạng ở  Quảng Châu, Trung Quốc. Và, khi trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1941), Người đã sáng lập, tổ chức hoạt động tờ Việt Nam độc lập, tiếp đó, năm 1942, Người tổ chức thành lập báo Cứu quốc. Sau khi giành chính quyền năm 1945 và trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, do trách nhiệm nặng nề đối với cách mạng, với Nhân dân, Người không trực tiếp lãnh đạo các tòa soạn báo, nhưng Người liên tục viết rất nhiều bài cho các báo: Sự thật, Cứu quốc, Nhân dân, Vệ quốc quân, Tập san sinh hoạt nội bộ…

   Hồ Chí Minh đã viết nhiều thể loại báo chí. Mỗi bài báo, Người thường dùng những văn phong dân giã, dễ nhớ và dễ làm theo. Thể loại nào cũng hay, xuất sắc. Hồ Chí Minh đã vận dụng chủ động và sáng tạo sự kết hợp giữa báo chí với văn học và nhiều hoạt động tinh thần khác. Cho đến nay, phần lớn những bài báo của Bác Hồ vẫn có sức sống và mới mẻ, vẫn có tác động với hiện tại. Bởi vì, Người đã biết kết hợp được tính thời sự với tính chất lâu dài bền vững ở các bài báo; giữa yêu cầu thực tiễn và tính lý luận sắc sảo, giữa cứ liệu vững chắc với nhận định sáng suốt; giữa tính dân tộc với tính thời đại; giữa nội dung với hình thái biểu hiện…

III. Nhiệm vụ tuyên truyền hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường - UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen

cho đại diện các ban Tuyên giáo có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2018

Kỷ niệm 89 năm, Ngày Tư tưởng, Văn hóa của Đảng (01/8/1930-01/8/2019) là dịp để chúng ta ôn lại, học tập và làm theo cách tuyên truyền của cụ Phan, đặc biệt là hoạt động tuyên truyền cách mạng của Hồ Chí Minh. Đây là một yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng, hàng đầu, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng, văn hóa đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Trong tình hình thế giới những năm gần đây đầy biến động, phức tạp và khó lường. Đất nước đang trên đà hội nhập và phát triển ngày càng rộng và sâu, cách mạng nước ta, tuy có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức; sự phát triển chóng mặt của cuộc cách mạng 4.0, của Công nghệ thông tin; sự tuyên truyền phản động tinh vi, trắng trợn của các lực lượng thù địch trong và ngoài nước đối với cách mạng nước ta; sự thoái hóa biến chất về đạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng… của một phận có chức có quyền đã dẫn đến tự chuyển hóa, “tự diễn biến hòa bình” hết sức nguy hại cho cách mạng nước ta… Vì vậy, đòi hỏi những người làm công tác tuyên truyền phải không ngừng học tập và làm theo gương tuyên truyền cách mạng của các bậc tiền bối cách mạng, đặc biệt là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng, văn hóa.

   Thiết nghĩ để công tác tuyên truyền, công tác tuyên giáo trong bối cảnh hiện nay đạt hiệu quả cao, đội ngũ những người làm công tác này cần chú ý:

1. Luôn luôn nhận thức tầm quan trọng hàng đầu của công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng, văn hóa, công tác lý luận.

2. Quán triệt nội dung, mục đích, yêu cầu của công tác tuyên truyền đối với yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra.

3. Bám sát tình hình thực tiễn, nắm chắc đặc điểm đối tượng tuyên truyền. Thường xuyên đổi mới phương thức, phương pháp tuyên truyền, kết hợp và sử dụng nhuần nhuyễn các phương pháp (chú ý phương pháp sư phạm) với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, hấp dẫn, thiết thực, đặc biệt là hình thức viết, nói, sân khấu hóa… nhằm đạt hiệu quả cao.

4. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền trong tình hình mới. Coi trọng việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin phục vụ công tác truyên truyền. Thường xuyên rèn luyện, tự học, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động tuyên truyền trong tình hình mới hiện nay.

5. Bám sát thực tiễn, phát hiện gương người tốt, việc tốt, kịp thời nêu gương và phát huy tác dụng. Kiên quyết đấu tranh phê phán, ngăn chặn và loại trừ những biểu hiện tiêu cực, phản động trong và ngoài nước, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tiêu cực để phê phán và khắc phục…góp phần ổn định và thúc đẩy kinh tế -  xã hội phát triển.

6. Giữ vững và phát huy các giá trị có tính nguyên tắc của hoạt động tuyên truyên cách mạng, xây dựng lập trường chính trị vững vàng; Thường xuyên giáo dục và tự giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho người làm công tác Tuyên giáo trong tình hình hiện nay.

7. Nghiên cứu, học tập và làm theo gương tuyên truyền của các bậc tiền bối, đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung và công tác tuyên truyền của Người nói riêng là trách nhiệm và yêu cầu cao đối với ngành Tuyên giáo hiện nay.

Công tác tuyên truyền làm tốt sẽ có ý nghĩa thiết thực và quan trọng, tạo thêm niềm tin, động lực thúc đẩy sự nghiệp Tuyên giáo phát triển, góp phần đưa sự nghiệp đổi mới xây dựng và  bảo vệ đất nước Việt Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

 

                                                                                                                   B.Đ.S

 

MỤC LỤC SỐ 393 NĂM 2019

Thứ hai, 29 Tháng 7 2019 09:23 Chuyên mục: Tổng mục lục
  1. XÃ LUẬN

TT

Số đăng

tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

393

10/7/2019

Trung Quốc càng lấn tới mỗi khi chúng ta nhân nhượng!

Vĩnh Khánh

  1. VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG

 

TT

Số đăng

tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

393

10/7/2019

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị trường tồn

Bùi Đình Phong

2

Di chúc lịch sử - Áng văn tuyệt bút

Đặng Công Thành

3

Lá thư cuối cùng của Bác và bài học “vì Dân” cho Nghệ An

Trang Đoan

4

Trung Quốc bị phê phán đích danh xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

Hàn Diệu Mi

5

Bác bỏ luận điệu “Trung Quốc khuyên Việt Nam ‘lãng tử hồi đầu’

Hồ Anh Hải

                            

2. KHÁCH MỜI TẠP CHÍ

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

393

25/7/2019

Di chúc - văn liệu quan trọng về tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mạch Quang Thắng

 

 

 

 

 

 

 

3. ĐẤT & NGƯỜI XỨ NGHỆ

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

393

25/7/2019

Đền Thần Trù Hồng Long - các sắc phong thần và những kiến nghị

Đào Tam Tỉnh

Bùi Đình Sâm

2

Nghệ thuật múa khèn của người Mông ở Nghệ An

Hoàng Hướng

 

4. NHỮNG GÓC NHÌN VĂN HÓA

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

393

25/7/2019

Lịch sử Việt Nam thời tự chủ

Hồ Bạch Thảo

 

 

5. DIỄN ĐÀN VĂN HOÁ

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

393

25/7/2019

Văn hóa ứng xử chốn quan trường: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”

Nguyễn Duy Xuân

 

6. CỬA SỔ VĂN HÓA

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

393

25/7/2019

Quan điểm của ASEAN về khu vực Ấn Thái Dương

Đinh Hoàng Thắng

 

 

7. VĂN HOÁ HỌC ĐƯỜNG

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

393

25/7/2019

Thầy Nguyễn Lộc của tôi

Trần Nho Thìn

 

8. XỨ NGHỆ NGÀY NAY

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

393

25/7/2019

Công tác dân vận theo Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nhìn từ Nghệ An

Nguyễn Thị Loan

Phạm Thị Lan Hương

 

2

Nghệ An thực hiện chính sách đối với thương binh liệt sĩ và người có công theo Di chúc Bác Hồ

Anh Tuấn

3

Di chúc Bác Hồ và bài học về quan tâm, bỗi dưỡng thế hệ trẻ

Mỹ Dịu

4

Nam Đàn phấn đấu trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

Thúy Hoa

5

Thực hiện quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ theo Di chúc Bác Hồ

Kiều Nga

6

Những người trông coi Khu mộ bà Hoàng Thị Loan

Hoàng Nguyên

7

Cần có cái nhìn sâu rộng hơn về xây dựng nông thông mới hiện nay

Trang Tuệ

8

Trải nghiệm ngược trong phát triển du lịch cộng đồng

Bùi Hào

 

 

Tổng thống  Ukraina Vladimir Zelensky

Tổng thống đắc cử của Ukraina Vladimir Zelensky đã có phản ứng sau khi người đồng nghiệp của mình - Tổng thống LB Nga Vladimir Putin tuyên bố về việc Nga sẽ ồ ạt cấp hộ chiếu cho các công dân Ukraina ở Donbass. Tuyên bố trả lời này được đăng trên các báo của Ukraina.

Sau đây là bản dịch toàn văn bài của Zelensky:

“Về những tuyên bố của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (liên quan đến việc LB Nga thông qua đạo luật đơn giản hóa việc cấp hộ chiếu của nước mình cho các công dân Ukraina tại Donbass - ND), tôi xin có ý kiến như sau:

Thứ nhất, tôi sẽ không khuyên chính quyền Nga lãng phí thời gian để cố gắng cám dỗ công dân Ukraina bằng hộ chiếu của Liên bang Nga. Có thể là sẽ tìm được người nào đó bị mù quáng bởi việc tuyên truyền. Có thể có ai đó làm việc này (nhận hộ chiếu Nga - ND) vì mục đích kiếm sống hoặc chạy trốn việc điều tra hình sự. Chúng tôi thậm chí có thể cung cấp cho ông Vladimir Putin danh sách các công dân Ukraina, những người trong thời gian tới sẽ rất khó sống ở đất nước mà họ đã cướp phá một cách trắng trợn, lạm dụng chức vụ và quyền hạn của mình. Hãy để cho nước Nga quyết định một lần nữa, chọn nơi nào mà họ cần hơn cả những “chuyên gia” này - là ở Rostov hay Magadan.

Nhưng sự khác biệt của Ukraina, tôi muốn nhấn mạnh, nằm ở chỗ: chúng tôi, người Ukraina, có các quyền tự do ngôn luận, có phương tiện truyền thông tự do, và có Internet (chứ không phải Runet - ND) ở nước mình. Do đó, chúng tôi biết rất rõ những gì mà hộ chiếu của LB Nga thực sự có thể mang lại cho công dân của họ. Đó là quyền bị bắt giữ vì tham gia phản đối một cách hòa bình. Đó là quyền không được có các cuộc bầu cử trên nguyên tắc tự do và cạnh tranh. Đó là quyền buộc phải quên hẳn đi sự tồn tại của tất cả các quyền và tự do hiển nhiên của con người. Do đó, không nên hy vọng rằng có nhiều người Ukraina sẽ muốn trở thành một loại “dầu mỏ mới”, mà chính quyền Nga đang cố gắng biến người dân của họ thành thứ này.

Người Ukraina là những người tự do trong một đất nước tự do. Đất nước độc lập, có chủ quyền và không thể chia cắt. Quốc tịch Ukraina - đó là tự do, nhân phẩm và danh dự. Đó là những gì mà chúng tôi đã chiến đấu để bảo vệ, đang bảo vệ và chúng tôi sẽ bảo vệ. Ukraina sẽ không từ bỏ sứ mệnh của mình - làm một tấm gương về dân chủ cho các nước hậu Xô Viết noi theo. Và một phần của sứ mệnh này sẽ là việc che chở bảo vệ, cho phép tị nạn và cấp quyền công dân Ukraina cho tất cả những ai sẵn sàng đấu tranh cho tự do. Chúng tôi sẽ cấp quyền tị nạn chính trị và giúp đỡ cho tất cả những ai sẵn sàng kề vai sát cánh chiến đấu cùng chúng tôi vì sự tự do của chúng tôi và của các bạn.

Chúng tôi sẽ cấp quyền công dân Ukraina cho đại diện của tất cả các dân tộc bị chế độ độc tài và tham nhũng áp bức. Trước hết là các công dân nước Nga, những người mà hôm nay đang phải chịu đựng nhiều đau khổ hơn ai hết.
Không nên nói chuyện với Ukraina và người dân Ukraina bằng ngôn ngữ đe dọa, áp lực quân sự và kinh tế. Đây không phải là con đường tốt nhất để đi đến ngừng bắn và thực thi Thỏa thuận Minsk.

Tôi nhấn mạnh một lần nữa rằng, tôi đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán. Tôi hy vọng rằng tại cuộc gặp tới đây trong khuôn khổ định dạng Normand, LB Nga sẽ thể hiện thiện chí cho việc xuống thang. Minh chứng cụ thể cho sự sẵn sàng này phải là sự trao trả các công dân đôi bên (trao trả tù binh - ND) theo thể thức: "tất cả lấy tất cả". Không có ngoại lệ. Từ phía mình, chúng tôi sẵn sàng thảo luận về các điều kiện mới cho sự cùng tồn tại của Ukraina và Nga. Với sự thông hiểu rằng, việc bình thường hóa quan hệ thực sự sẽ chỉ xảy ra sau khi hủy bỏ hoàn toàn sự chiếm đóng lãnh thổ. Cả Donbass, cả Crưm. Ukraina không đầu hàng! Theo mọi ý nghĩa của từ này.

Nhưng tôi hy vọng rằng nước Nga càng ngày càng có thiện chí đàm phán hơn là nã đại bác và bắn tên lửa.

Tôi thực sự không phải Chúa Trời để những mong muốn của mình trở thành hiện thực. Nhưng tôi cũng nhớ rằng, sẽ đến lúc tất cả các quan chức hữu trách phải có câu trả lời trung thực cho hành vi của họ chính ngay trước Ngài. Không ai có thể bay thẳng lên Thiên đàng. Đầu tiên sẽ phải qua Đại tòa.

Để hiểu đầy đủ và nhất quán về quan điểm của tôi, tôi cũng xin được cập nhật văn bản này bằng cả tiếng Nga, để tất cả đều có thể nghe thấy chúng tôi.”

                                                                                                  Vũ Chân dịch

Nguồn:

https://www.obozrevatel.com/…/ya-gotov-k-peregovoram-zelens…

https://www.segodnya.ua/…/pasportizaciya-okkupirovannogo-do…

 

Nghệ An chào mừng năm mới 2019

Thứ ba, 01 Tháng 1 2019 13:27 Chuyên mục: Tin tức

Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2019 sôi động diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (TP. Vinh) vào 21h ngày 31/12/2018với 3 phần: Bức tranh quê hương, Khúc Xuân và countdown.

Mục lục số 378 (10.12.2018)

Chủ nhật, 16 Tháng 12 2018 09:30 Chuyên mục: Tổng mục lục
  1. XÃ LUẬN

TT

Số đăng

tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

378

10/12/2018

Ngăn ngừa là biện pháp hàng đầu để chống tệ nạn bạo hành và dâm ô

Vĩnh Khánh

  1. VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG

TT

Số đăng

tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

378

10/12/2018

Quyền và lương tâm

Bùi Đình Phong

 

2. KHÁCH MỜI TẠP CHÍ

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

378

10/12/2018

Nhân văn bị trói buộc sẽ kìm hãm con đường tiến lên văn minh của dân tộc

Nguyễn Ngọc Chu

Trả lời PV

 

3. ĐẤT & NGƯỜI XỨ NGHỆ

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

378

10/12/2018

Bước đầu tìm hiểu văn khắc của đền Thống Chinh

Tống Trần Tùng

 

4. NHỮNG GÓC NHÌN VĂN HÓA

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

378

10/12/2018

Phượng hoàng thì phục sinh, sư tử thì gầm rống

Đỗ Lai Thúy

 

2

 

 

 

 

Biển Đông 2018-2019: Thời của các hàng không mẫu hạm

Thành Đỗ &

 Hải Đăng

 

 

5. DIỄN ĐÀN VĂN HOÁ

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

378

10/12/2018

Để bình đẳng, phụ nữ trước hết phải nhận thức đúng giá trị của mình

Trang Đoan

 

 

6. CỬA SỔ VĂN HÓA

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

378

10/12/2018

Trung - Mỹ thỏa hiệp bên lề G20: Hai bên “hưu chiến” chứ không phải “ngừng chiến”

Nhuận Quảng Trí

 

7. VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

378

10/12/2018

Triết lý - Tư tưởng của Nhà giáo Văn Như Cương trong giáo dục

Hồ Bất Khuất

 

 

8. XỨ NGHỆ NGÀY NAY

TT

Số đăng tải

Ngày phát hành

Tên bài

Tác giả

1

378

10/12/2018

Nạn nhân bạo lực không im lặng: Nếu chúng ta đủ nhạy cảm, nếu chúng ta nhìn vào mắt, nghe bằng tim chứ không chỉ bằng tai

Hoàng Tú Anh &

Bùi Hào

2

Thấy gì qua các vụ án xâm hại tình dục trẻ em?

Ngọc Mai

3

Giáo dục giới tính cho trẻ em: Cần sự quan tâm của cả cộng đồng

Kiều Nga

4

Nạn buôn bán phụ nữ và nỗi lo của người dân Đôn Phục

Bùi Hào

5

Bình đẳng giới nhìn từ hương ước, quy ước

Thúy Hoa

6

Phòng chống bạo lực gia đình: Những cách làm hay ở Phú Liên

Anh Tuấn

 

Tiến hành cuộc chiến tranh với Việt Nam vào tháng 2-1979, Trung Quốc tuyên bố đó là một chiến tranh “phản kích”, nhằm “đánh đuổi quân Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc”. Ngay ngày 17 tháng 2, nhằm che đậy tính chất xâm lược của cuộc chiến, trong bản tuyên bố trên Tân Hoa Xã, Bắc Kinh khẳng định cuộc tấn công Việt Nam là phản kích tự vệ trước việc Việt Nam xâm lấn lãnh thổ và gây thiệt hại cho dân cư Trung Quốc[1]. Theo như mô tả của Bắc Kinh thì “cuộc chiến tranh tự vệ” này buộc phải xảy ra bởi Việt Nam thường xuyên có các hoạt động “khiêu khích vũ trang và thù nghịch” tại các khu vực biên giới giữa hai nước. Khẳng định “phản kích” Việt Nam, thực hiện cuộc tấn công ‘trừng phạt” là nhằm bảo đảm cho một “biên giới hòa bình và ổn định”, Trung Quốc muốn nhấn mạnh rằng, tranh chấp biên giới là vấn đề cốt lõi của toàn bộ cuộc chiến. Tuy nhiên, cho đến trước năm 1975, vấn đề biên giới tuy có tồn tại giữa hai nước, nhưng nó chưa được đẩy lên đến mức độ xung đột. Hơn thế, từ năm 1975, mâu thuẫn giữa hai nước xung quanh các vấn đề về lãnh thổ có trầm trọng thêm, song cũng chưa đến mức phá vỡ quan hệ hai nước. Theo nhà nghiên cứu Gareth Porter, thì “tổng diện tích lãnh thổ mà hai bên có tranh chấp như Trung Quốc nêu lên thì chỉ có 60 km2”[2]. Thực tế cho thấy rằng, nếu không xảy ra những sự kiện khác, thì vấn đề biên giới vẫn được hai bên nén xuống với một thái độ khá kiềm chế và bình tĩnh, khiến cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều nhận rõ một hiện thực sáng rõ là nó hoàn toàn có thể giải quyết được thông qua thương lượng hòa bình. Hơn thế, những xung đột biên giới tăng dần theo cấp số cộng lại chỉ là do Trung Quốc gây ra: Năm 1974 có 179 vụ Trung Quốc lấn chiếm biên giới của Việt Nam, năm 1975 có 294 vụ, năm 1977 tăng lên 810 vụ - vậy thì, cuộc chiến này có thực là “tự vệ”, có thực là “phản kích”?

Mục lục số 376 (10.11.2018)

Thứ tư, 14 Tháng 11 2018 21:43 Chuyên mục: Tổng mục lục

XÃ LUẬN

Chuyên đề do Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh khai mạc vào sáng nay (16/10). Đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh cùng hơn 100 chị em phụ nữ trên địa bàn TP. Vinh tham dự.