Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Thứ hai, 18 Tháng 6 2018 15:11

Thể chế độc tài ở Trung Quốc(II)

Thể chế độc tài dù là độc tài tập thể hay độc tài cá nhân để tồn tại được bền vững lâu dài, thì vấn đề người kế nghiệp, vấn đề truyền ngôi cho thế hệ nối tiếp là hết sức quan trọng, đang trở thành vấn đề lớn của thể chế độc tài.

Theo nhà nghiên cứu Tullock,chế độ kế thừa của chính quyền độc tài TQ có thể chia ra 3 loại : Mở ra trình tự (Open succession), Chỉ định người kế nhiệm (Appointed succession) và Thế long (Hereditary succession). (Gordon Tullock, đã được chính phủ Mỹ phái sang Thiên Tân công tác vào thời kỳ đầu Cộng hòa nhân dân Trung Hoa mới thành lập. Nhân lúc này, ông đã quan sát TQ dưới sự thống trị của Mao Trạch Đông, bắt đầu gợi cho ông nghiên cứu về chính quyền độc tài).

Chuyên mục: Nhìn ra thế giới
Thứ năm, 14 Tháng 6 2018 15:38

Thể chế độc tài ở Trung Quốc (1)

Theo Học Điển của Thư Cục Tam dân- Đài Bắc – (xuất bản năm 1995, trang 793), “Độc tài là chỉ chế độ chính trị tập trung chủ quyền quốc gia vào tay một người hoặc số ít người, đối lập với dân chủ; nhân dân không có quyền chính trị, dân ý không được tôn trọng”. Theo định nghĩa của chính trị học, “Độc tài là một thể chế chính trị do một người hoặc một tập đoàn ít người có được quyền lực tuyệt đối không chịu sự hạn chế của Hiến pháp hoặc pháp luật; quyền thống trị của thế chế này thường do một người hoặc một tập đoàn ít người lũng đoạn, thông qua cơ chế trấn áp khác nhau để phát huy quyền uy chính trị của họ”.

Chuyên mục: Nhìn ra thế giới

Hai tháng nay, đương cục thành phố Bắc Kinh tiến hành thanh lý triệt để dân ngoại tỉnh, nông dân công, người làm các nghề dịch vụ tạp vụ, không có hộ khẩu thành phố, v.v… ra khỏi thành phố, chính quyền Bắc Kinh dùng từ “đê đoan nhân khẩu” (nghĩa đen từng chữ: Đê là thấp, Đoan là đầu mút, tức là nhân khẩu đầu mút thấp.Theo tiếng Anh là :Low-end population) để chỉ những người này, đã gây tranh cãi về nội hàm từ này là không khoa học, có ý miệt thị tầng lớp người này. Tranh cãi sâu hơn là, thực chất tầng lớp này là ai ? được hình thành như thế nào ở Trung Quốc, trên thế giới ? Vai trò của họ đối với sự phát triển của xã hội thế nào ? Trung Quốc và thế giới đã nhìn nhận và đối xử với tầng lớp này như thế nào ? Vân vân …

Chuyên mục: Nhìn ra thế giới

Tháng đầu tiên sau Đại hội 19, là tháng hết sức quan trọng, có ý nghĩa mở màn, khai cuộc cho quá trình đưa tinh thần Đại hội 19 vào cuộc sống được “đầu xuôi đuôi lọt” tốt đẹp. Đó là ý nguyện chính đáng của tầng lãnh đạo đảng CSTQ, nhất là Tập Cận Bình. Các đội quân Tuyên huấn của Vương Lô Ninh đang tỏa về các địa phương triển khai tuyên truyền, học tập nội dung Đại hội 19. Tập đang long trọng đón tiếp Trump tại Cố cung, Tử Cẩm thành - Bắc Kinh. Tiếp đến là khẩn trương tổ chức cuộc Đối thoại đảng CSTQ với mấy trăm chính đảng thế giới. Rồi tiếp đến một số hội nghị quốc tế về mạng internet, về kinh tế, v.v… Đều là những việc trọng đại, đầy ý nghĩa to lớn.

Chuyên mục: Nhìn ra thế giới

Hội nghị Thượng đỉnh “một vành đai một con đường” kết thúc đã hơn một tháng, đến nay đã có nhiều ý kiến phân tích với những góc nhìn khác nhau về “một vành đai một con đường”.

Chuyên mục: Nhìn ra thế giới

Thời gian họp Đại hội 19 của đảng CSTQ sẽ tiến hành sau Hội nghị APEC Đà Nẵng vào tháng 11/2017, mặc dầu vẫn còn trên 4 tháng nữa, nhưng về cơ bản nhiệm kỳ I của Tập đã kết thúc. Vậy trong 5 năm qua Tập đã đưa đảng CSTQ và nhân dân Trung Quốc tiến đến đâu và sẽ tiến về đâu ? Đến nay đã xong bước Đại hội bầu Đại biểu dự Đại hội 19 và thay nhiệm kỳ ban lãnh đạo ở các đảng bộ cấp Tỉnh, Thành, Khu trực thuộc TW và các đảng bộ cơ quan TW.

Chuyên mục: Nhìn ra thế giới
Thứ sáu, 14 Tháng 4 2017 09:19

"Tư tưởng Tập Cận Bình"

Có phải “Tư tưởng Tập Cận Bình” sẽ được ghi vào Điều lệ đảng CSTQ và Hiến pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ?

Theo tờ “Minh báo” (Hồng Kông) ngày 22/3/2017 đưa tin về “Văn kiện số 4/2017 của Văn phòng TW đảng CSTQ ban hành” được phổ biến trong phạm vi rất hẹp. Văn kiện xác định một trong nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Văn phòng TW là chuẩn bị động viên sửa đổi Điều lệ đảng và Hiến pháp. Nội dung cụ thể bao gồm : tại Đại hội 19 sẽ đưa “tư tưởng Tập Cận Bình được tinh giản từ ‘4 cái toàn diện’ và ‘5 vị nhất thể’ v.v… ghi vào Điều lệ đảng”. Sau khi sửa đổi Điều lệ đảng, chuẩn bị cho năm sau sửa đổi Hiến pháp. Ngoài ghi “tư tưởng Tập Cận Bình” vào Hiến pháp và lập thêm Ủy ban Giám sát Quốc gia ra, còn xóa bỏ qui định “mỗi nhiệm kỳ 5 năm và không được liên nhiệm quá hai khóa” của Chủ tịch nước, chỉ giữ lại cách diễn đạt “nhiệm kỳ mỗi khóa (Trung Cộng)” tương đồng với nhiệm kỳ mỗi khóa Đại hội đại biểu Nhân đại toàn quốc.”

Chuyên mục: Nhìn ra thế giới

Đây là vấn đề mà các nhà phân tích, theo dõi tình hình chính trị Trung Cộng đang quan tâm, sau khi Tập trở thành “hạt nhân” tại Hội nghị TW6 và trước Đại hội 19 không còn bao lâu nữa.

Chuyên mục: Nhìn ra thế giới

Tại Hội nghị Cục Chính trị ngày 26/7/2016  đã quyết định sẽ họp Hội nghị TW6/XVIII vào tháng 10/2016, nhưng chưa ấn định ngày cụ thể. Hội nghị Cục Chính trị lần này, ngày 27/9/2016, do Tập Cận Bình chủ trì đã quyết định Hội nghị Trung ương 6 khóa XVIII sẽ tiến hành từ ngày 24 ~ 27/10/2016, với chủ đề “từ nghiêm minh trị đảng toàn diện”. Hội nghị sẽ thảo luận và quyết nghị hai văn kiện “Một số chuẩn tắc sinh hoạt chính trị trong đảng trong tình hình mới” và “Điều lệ giám sát trong đảng của đảng CSTQ”. Hội nghị Cục Chính trị lần này nói, Chuẩn tắc và Điều lệ nói trên sau khi được Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 khóa XVIII thông qua quyết nghị, sẽ yêu cầu các Ủy viên Cục Chính trị “đi đầu đi sâu học tập, đi sâu lĩnh hội, đi đầu theo qui định văn kiện tự nghiêm khắc yêu cầu mình”, “yêu cầu học tập, lĩnh hội từng điều từng điều một, ghi sâu trong tim, thể hiện cụ thể trên hành động thực tế.”

Chuyên mục: Nhìn ra thế giới

Theo thông lệ Hội nghị TW6 là chuyên bàn vấn đề nhân sự cho Đại hội sắp tới. Nhưng Hội nghị lần này sẽ họp vào tháng 10 tới, theo quyết định của Hội nghị Cục Chính trị ngảy 26/7 vừa rồi có 3 chủ đề lớn : quyết định “Một số chuẩn mực sinh hoạt chính trị trong đảng”, sửa đổi “Điều lệ Giám sát”, bố trí công tác kinh tế nửa năm cuối của năm 2016. Trong đó chủ đề thứ nhất là quan trọng nhất.

Chuyên mục: Nhìn ra thế giới