Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Chủ nhật, 02 Tháng 11 2014 17:43

GS Lê Thành Khôi: từ Sử tới Học

Dẫn nhập:

Không thể nào tóm lược về giáo sư Lê Thành Khôi trong một bài viết – dù bài này có dài đến mấy đi nữa – vì nhiều lý do:

. Khó mà viết về giáo sư Lê Thành Khôi khi nhiều học giả – bên ta thì có Phan Huy Lê, bên Tây thì Charles Fourniau, Georges Condominas, …– đã lên tiếng về ông từ hơn hai mươi năm nay. Cũng phải kể quyển «Từ Đông sang Tây» mà cộng đồng trí thức đã xuất bản nhân ngày mừng giáo sư Lê Thành Khôi 90 tuổi (1).