Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Thứ hai, 28 Tháng 5 2018 15:28

Marx của chúng ta

Chúng ta là nhà Marxist? Có cái gọi là nhà Marxist ư? Sự ngu xuẩn, chỉ có mỗi ngươi là bất tử thôi. Câu hỏi này có lẽ sẽ được hỏi lại trong vài ngày tới, khi lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh của ông đang cận kề,và bút mực cũng như sự xuẩn ngốc sẽ tuôn ra không ngớt khi trả lời nó. Sự huyên thuyên rỗng tuếch và cái lối bới lông tìm vết vô nghĩa là một phần của cái di sản không thể chuyển nhượng của con người. Marx không viết ra một thứ học thuyết đèm đẹp, ông không phải là đấng cứu thế nào đó để lại chùm ngụ ngôn đầy những mệnh lệnh nhất quyết, với những chuẩn mực tuyệt đối, không thể hoài nghi, vượt ra khỏi các phạm trù không gian và thời gian. Mệnh lệnh nhất quyết duy nhất, chuẩn mực duy nhất: “Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!” Nghĩa vụ tổ chức, sự tuyên truyền về nghĩa vụ để tổ chức và liên kết các lực lượng, vì thế, nên là cái phân biệt người Marxist với người không phải Marxist. Quá ít và quá nhiều: ai trong trường hợp này không phải là người Marxist.

Gần đây một số tác giả Liên Xô cũ hay dẫn bài “Chủ nghĩa xã hội Nhà nước và Chủ nghĩa vô chính phủ: chúng nhất trí với nhau đến mức nào, và khác nhau ở chỗ nào” (State Socialism and Anarchism: HOW FAR THEY AGREE, AND WHEREIN THEY DIFFER) của triết gia, nhà biên tập báo chí Benjamin Tucker (1854 – 1939), như những dự đoán từ thế kỷ 19 về kỷ nguyên Liên Xô…

Thứ ba, 18 Tháng 1 2011 15:27

Marx - Triết gia ngoài ý muốn

 Sự nghiệp của Marx khởi đầu bằng một sự phê phán nghiêm khắc về triết học. Nhưng sự nỗ lực xây dựng một lý thuyết về lịch sử, về chủ nghĩa tư bản và những cuộc khủng hoảng của nó ở Marx vẫn còn bị chi phối mạnh mẽ bởi hai yêu sách triết học: tinh thần hệ thống và tinh thần phê phán.