Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Nhân đọc bài của sư Thích Viên Như về nguồn gốc từ "quê hương": https://nghiencuulichsu.com/2018/02/05/nguon-goc-hai-tu-que-huong/

Người viết không rành về Dịch học lắm nên chỉ xin bàn về khía cạnh ngữ âm lịch sử và chữ viết: