Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Thứ năm, 24 Tháng 5 2012 05:47

Cụ Phan Đăng Dư và bài phú Tự trào

Cụ Phan Đăng Dư (1874 - 1955), còn có tên là Phan Đăng Kính, lúc sinh thời bà con Tràng Thành (Hoa Thành) thường gọi là Cụ Phán, bởi cụ có 4 người con trai, trong đó có ba người con là trí thức yêu nước, làm Thông phán nhưng đều hoạt động cách mạng: Phan Đăng Lưu (Phán Tằm), Phan Đăng Triều (Phán Triều), Phan Đăng Tài (Phán Tài).

Chuyên mục: Người xứ Nghệ