Văn hóa Nghệ An

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Toàn cảnh Hội nghị (nguồn ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Sáng nay (24/11/2021), tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội), Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Tham dự Hội nghị có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Chủ trì Hội nghị ((nguồn ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Dự Hội nghị còn có các Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp; các Hội chuyên ngành văn học nghệ thuật Trung ương; các nhà khoa học, nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu trong cả nước. Đây được coi là "Hội nghị Diên Hồng" của ngành Văn hóa, do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và được kết nối trực tuyến từ Hà Nội đến các điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An ( Ảnh Hồ Hà)

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến do ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung; Các vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo các ban Đảng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh; Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; Tổng Biên tập các cơ quan báo chí, Đài PTTH tỉnh; các đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ, nhà văn hóa cùng toàn thể Ban Giám đốc, Trưởng các phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An ( Ảnh Hồ Hà)

Hội nghị còn được kết nối trực tuyến đến 26 điểm cầu cấp huyện và tương đương, 364 điểm cầu cấp cơ sở với gần 6.900 đại biểu tham dự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong phiên khai mạc buổi sáng 24-11, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày Báo cáo tóm tắt về việc "Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, đại diện lãnh đạo Thủ đô Hà Nội, Thừa Thiên Huế, An Giang cùng đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trình bày tham luận. Lãnh đạo một số địa phương, đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cũng đã trình bày tham luận tại hội nghị.

Tham luận của các đại biểu bàn về nhiều vấn đề như:Động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay; Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Để văn hóa, văn nghệ "soi đường cho quốc dân đi"; Xây dựng môi trường văn hóa: Nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Vấn đề nguồn nhân lực và đa dạng hoạt động ở các thiết chế văn hóa xã; Phát huy giá trị của các di sản văn hóa để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp; Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; Phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới và Xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong tình hình mới, từ Nghị quyết Đại hội XIII đến hành động….

Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị cũng đồng thời là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động. Liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cũng như phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tìm kiếm


Thống kê truy cập

81357571
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần qua
Tháng này
Tháng qua
Tất cả
7023
51553
122431
1015699
473858
1233001
81357571

IP của bạn: 52.205.167.104
2021-12-07 03:03