Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Số quan chức Trung Quốc chạy trốn ra nước ngoài, mất tích, tự sát trong thời gian gần đây

Theo thông báo nội bộ của Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật, Uỷ ban Giám sát TW Đảng Cộng sản Trung Quốc và Bộ Công An thì gần đây các cơ quan Kiểm tra, Công An các tỉnh và thành phố trực thuộc đã báo cáo lên trên tình hình cán bộ đảng viên mất tích, trốn ra nước ngoài, tự sát chết trong các ngành Đảng, Chính, Dân, doanh nghiệp quốc doanh, đơn vị sự nghiệp từ cải cách mở cửa đến nay. Thống kê lại được như sau:

 

Tỉnh, thành phố,   Số ngưòi mất tích   Số cán bộ trốn ra nước ngoài              Số tự sát chết
khu Tự trị                                          ( trong đó từ cấp huyện, cấp
                                                              trưởng phòng trở lên
1.Quảng Đông        790 người         1240 người(466 )                           74 người
2. Hà Nam              512                     854(319)                                      145
3. Phúc Kiến          414                      586(316)                                       72
4.Liêu Ninh            318                     403(204)                                       112
5.Giang Tô             316                     227(117)                                        42
6.Bắc Kinh             112                     442(97)                                          44
7.Thưọng Hải         187                     354(127)                                         51
8.Thiên Tân              60                     182(45)                                          17
     9.Trùng Khánh      160                      226(86)                                            27
 10.Hà Bắc               249                     240(117)                                         70
 11.Sơn Tây              240                     281(162)                                       102
 12.Nội Mông             52                       38(26)                                             5
 13.Cát Lâm              162                     125(142)                                         29
 14.Hắc Long Giang 277                    276(190)                                            30
 15.Triết Giang          280                    246(142)                                           37
 16.An Huy                164                    147(67)                                            51
 17.Giang Tây              86                    141(41)                                            31
 18.Sơn Đông             263                    307(116)                                         43
 19.Hồ Bắc                 281                    375 (71)                                          36
 20.Hồ Nam               314                    282(80)                                           40
 21.Quảng Tây           175                    174(75)                                           28
 22.Hải Nam                82                    110(83)                                          14
23.Tứ Xuyên           265                        190(117)                                       29
24.Vân Nam            199                        335(166)                                      35
25.Quý Châu           116                          87(52)                                       12
26.Tây Tạng              16                          22(14)                                        0
27.Thiểm Tây          215                        246(182)                                      43
28.Cam Túc               22                          28(21)                                       0
29.Thanh Hải             47                          39(37)                                       0
30. Ninh Hạ                37                          44(28)                                       2
31.Tân Cưong          117                       224(202)                                      31
 
 
Tổng cộng            6528                       8471(3908)                                1252
 
                                                                                              
 
*Nguồn: Theo Mạng “Khán Trung Quốc” đưa lại tin của “Mạng Nhân Dân” (Ren min wang), mạng chính thức của Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa ngày 27/1/2012.    
 
 
                                                            
Sửa lần cuối vào Thứ năm, 21 Tháng 2 2013 21:59