Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Văn hoá liêm khiết và văn hoá hủ bại - Một cách nhìn mới ở Trung Quốc

Trong thời đại mới, tình hình mới, tình huống mới, đảng ta đang đối mặt với hai vấn đề có tính lịch sử mới là làm thế nào giải quyết việc nâng cao hơn nữa trình độ lãnh đạo và trình độ cầm quyền của đảng và làm thế nào để không ngừng nâng cao năng lực chống hủ bại phòng biến chất và ngăn chặn rủi ro.Vì vậy vạch rõ ranh giới giữa văn hoá liêm khiết và văn hoá hủ bại là có ý nghĩa trọng đại mà sâu sắc đối với việc thực hiện quan niệm vinh nhục xã hội chủ nghĩa, xây dựng xã hội hài hoà, đối với việc đảng ta chịu đựng được những thử thách nghiêm trọng, hoá giải những rủi ro cầm quyền.

1.     Nhìn từ nội hàm thấy, hai cái đó có sự khu biệt về chất. Văn hoá liêm khiết xã hội chủ nghĩa được phát triển trên cơ sở kế thừa, di thực, học tập những hạt nhân bên trong hợp lý của văn hoá liêm khiết trong, ngoài nước để chỉnh hợp thành hệ thống cầm quyền phải liêm khiết, lý luận chống hủ bại đề cao liêm chính là hạt nhân, quan niệm giá trị, phương thức hành vi, hệ thống qui phạm chế độ pháp luật, hệ thống đánh giá xã hội, do đảng và chính phủ chúng ta đề xướng và được đông đảo công chức, nhân viên và quần chúng nhân dân cho là được. Văn hoá liêm khiết là sự kết hợp hữu cơ giữa văn minh chính trị và văn minh tinh thần là sự hoà nhập hữu cơ giữa chính trị và văn hoá là bước ngoặt chuyển hoá hữu cơ giữa đạo đức và pháp chế. Văn hoá liêm khiết xã hội chủ nghĩa vừa là văn hoá chính trị, văn hoá pháp luật, văn hoá đạo đức, văn hoá chế độ, văn hoá hành vi tiên tiến mà còn vừa là văn hoá đại chúng của nhân dân hướng ra thế giới, hướng tới tương lại, hướng về khoa học hiện đại hoá.Văn hoá hủ bại là cái mà đảng và chính phủ phản đối rõ ràng và quần chúng nhân dân khiển trách, những kẻ hủ bại và hủ bại tiềm ẩn tôn thờ và cho là được, lấy họ hàng cá nhân, tập đoàn nhỏ làm tâm vòng tròn, lấy chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa danh lợi. chủ nghĩa hưởng lạc làm bán kính, vạch vòng tròn lý luận, quan niệm, lựa chọn hành vi, hệ thống tiềm qui tắc khép kín, hủ hoá, lạc hậu. Văn hoá liêm chính hoằng dương văn hoá tiên tiến chính khí, trừng trị cái ác, ca ngợi điều thiện, bảo vệ pháp trị dân chủ, chính nghĩa công bằng, lợi nước lợi dân. Văn hoá hủ bại là một loại văn hoá hủ hóa, phản động hại nước hại dân, khiến phong cách, tập quán xấu xa lan tràn, nẩy sinh hành vi vi phạm pháp luật kỷ luật, pháp trị dân chủ bị phá hoại, công bằng chính nghĩa bị trà đạp.
2.     Xem xét từ bản chất thấy văn hoá liêm khiết là một loại văn hoá màu đỏ, văn hoá hủ bại là một loại văn hóa màu đen. Văn hoá liêm khiết đại biểu cho cách mạng, tiến bộ, quang minh, cải cách, pháp chế dân chủ, văn minh khoa học, chính nghĩa công bằng, là ngọn cờ đỏ năm sao tươi thắm mãi mãi tung bay, là hoà âm chính của thời đại mới mãi mãi hoằng dương, là một loại văn hoá màu đỏ hiển thị tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu căn bản của việc xây dựng văn hoá liêm khiết là phải bồi dưỡng giáo dục văn hoá chính trị, văn hoá công dân, văn hoá xã hội liêm khiết, dân chủ, khoa học,tiêu diệt văn hoá hủ bại, lạm dụng công quyền để lừa đảo mưu lợi, tham ô, hối lộ. Văn hoá hủ bại giống như bóng ma màu đen lảng vảng trong các lĩnh vực đời sống chính trị, đời sống kinh tế, đời sống xã hội, một khi văn hoá hủ bại sinh sôi nảy nở, hình thành không khí thì tất sẽ làm tổn hại nghiêm trọng mối liên hệ máu thịt giữa đảng và quần chúng nhân dân, ăn mòn nghiêm trọng cơ thể của đảng.
3.     Xem xét từ quá trình vận hành thấy, văn hoá liêm khiết là một loại văn hoá màu xanh, văn hoá hủ bại là một loại văn hoá màu xám. Sở dĩ nói văn hoá liêm khiết là một loại văn hoá màu xanh là vì tự kiềm chế lòng riêng tư phụng sự việc công là một cơ sở tiền đề để giữ cho nhân viên công chức nhà nước đặc biệt là cán bộ lãnh đạo có thể tiến bộ bền vững, văn hoá liêm chính là quan niệm giá trị cơ bản để đảng ta cầm quyền lâu dài, cầm quyền khoa học, cầm quyền dân chủ, là người dẫn đường cho lý luận và quan niệm bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh cầm quyền. Vì vậy nó là con đường màu xanh thông suốt dẫn chúng ta vào xã hội hài hoà không có cản trở. Văn hoá hủ bại là một loại văn hoá màu xám, trong hiện thực đúng là tồn tại các vùng màu xám. Trong một thời kỳ nào đó, tại một ban lãnh đạo, tập thể nhỏ, tập đoàn nhỏ nào đó, văn hoá màu xám có thể ngầm chiếm thượng phong, nhưng xét về lâu dài thì cuối cùng “tà không thể ép chính”. Nói chung vận hành của văn hoá màu xám thường lén lút mơ hồ, “gặp đèn vàng thì tăng tốc độ, gặp đèn đỏ thì đi vòng”. Văn hoá hủ bại là sự tụ tập của tâm lý đen tối, dục vọng tham lam, linh hồn xấu xa, hành vi bỉ ổi.
4.     Xem xét từ phán đoán giá trị và môi trường sinh tồn thây, văn hoá liêm khiết là một loại văn hoá tiên tiến, văn hoá tuân thủ pháp luật, văn hoá có ích, văn hoá mặt trời mới mọc; văn hoá hủ bại là một loại văn hoá lạc hậu, văn hoá có kẽ hở, văn hoá hủ bại, văn hoá ngày cuối cùng(mạt nhật). Văn hoá liêm khiết là văn hoá tuân thủ pháp luật, văn hoá hợp pháp, nó yêu cầu hành vi của mọi công chức, nhân viên nhà nước đều phải phù hợp với qui phạm của kỷ cương pháp luật, kỷ cương chính quyền, kỷ luật đảng, làm được việc tuân thủ pháp luật giữ gìn kỷ luật, không vượt quá qui định, vượt quĩ đạo; nó coi pháp trị dân chủ chính nghĩa công bằng là thước đo giá trị và sự lựa chọn giá trị đầu tiên, phù hợp với yêu càu của tư tưởng quan trọng “ba đại diện”, đại diện cho phương hướng văn hoá tiên tiến. Văn hoá hủ bại là một loại văn hoá lạc hậu, văn hoá hủ hoá. Quan niệm, lý luận và hành vi hủ bại không thể nào ngồi vào ngôi đền đại nhã, những kẻ hủ bại giống như “chuột chạy qua đường” ngưòi người gọi nhau đánh, kinh hoàng không có ngày kết thúc, chỉ có thể xen vào các khoảng trống của pháp luật, pháp qui, chính sách thao tác ngầm, lập cập run rẩy, lén lút cầu sống. Xem xét về lâu dài, văn hoá hủ bại là văn hoá mạt nhật, không có tiền đồ, không có sức sống.  
5.     Xem xét từ địa vị thấy, văn hoá liêm khiết là một loại văn hoá dòng chính văn hoá lý tính; văn hoá hủ bại là á văn hoá vượt quĩ đạo không phải dòng chính, phi lý tính là phản văn hóa, xa rời và phủ định trật tự hiện có. Bất kỳ lúc nào văn hoá liêm chính đều được sự khen ngợi của dư luận xã hội, qui phạm đạo đức dòng chính được sự bảo hộ của chế độ pháp luật. Văn hoá liêm chính chiếm địa vị chủ đạo trên xã hội, có tác dụng bảo vệ, ủng hộ trật tự hiện có.Ngược lại, nói chung văn hóa hủ bại có tác dụng làm xa rời và phủ định trật tự hiện có, tẩy chay và chống đối lại nền văn hóa dòng chính hiện có, do vậy văn hoá hủ bại tất nhiên bị văn hoá dòng chính khiển trách, phản đối, chịu sự đả kích và tẩy chay của giai cấp thống trị. Tại một số nơi cá biệt và số ít đơn vị, những ngưòi thân đầy chính khí, hai tay sạch sẽ, cương trực không a dua, liêm khiết vì việc công thì không nổi tiếng, thậm chí trở thành nhân vật giáp ranh ra rìa, những người không theo qui tắc ngầm của trò chơi hủ bại thì bị gạt bỏ, đả kích, thậm chí bị “đào thải”. Loại văn hóa hủ bại này là môi trường thổ nhưỡng làm cho hành vi tội phạm hủ bại không ngừng sinh sôi nẩy nở, lan tràn, và cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến hành vi hủ bại khó bị kiềm chế. Xét từ một tầng nấc khác thấy, văn hóa liêm khiết là một loại văn hóa lý tính, tràn đầy lý tính chính trị, lý tính kinh tế, lý tính xã hội, lý tính văn hóa, lý tính pháp luật và lý tính đạo đức, là kết quả của sự nhận thức khoa học và sự nắm vững lý tính của đảng cầm quyền đối với qui luật phát triển xã hội, qui luật phát triển kinh tế và qui luật cầm quyền. Ngược lại văn hóa hủ bại chuyển động ngược lại trào lưu lịch sử, xa rời lý tính chính trị, lý tính pháp luật, lý tính đạo đức, làm dao động nền tảng giai cấp, nền tảng quần chúng của đảng cầm quyền, tăng thêm các loại giá thành xã hội, lãng phí các loại tài nguyên, phá hủy mạch máu kinh tế quốc gia(như thời kỳ thống trị sau của Quốc Dân đảng), nguy hại đến ổn định quốc gia. Vì vậy sức phá hoại của văn hóa hủ bại vô cùng to lớn, mang lại những tai họa nặng nề cho quốc gia, xã hội và nhân dân(như những năm cuối đời Thanh và thời thống trị cuối của Quốc Dân đảng)
6.     Xét từ tác dụng và hậu quả thấy, văn hóa liêm chính là loại văn hóa kiểu tự mình tiết chế, kìm nén; là loại văn hóa hài hòa kiểu hữu hảo trong quan hệ giữa người và tự nhiên và giữa người với người. Văn hóa hủ bại là văn hóa lãng phí kiểu xa hoa, là văn hóa làm gay gắt mâu thuẫn và xung đột. Văn hóa liêm khiết là loại văn hóa tự giác, biết tự mình khống chế, tự mình kìm nén hành vi, có quan niệm tiên tiến hiện đại ngầm chứa tính tiết kiệm, lòng quí trọng và ý thức bảo vệ. quán triệt quan niệm kiểu xây dựng tiết kiệm tài nguyên, kiểu thân thiện với môi trường từ đầu đến cuối vào mọi quá trình công tác, tôn sùng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường thúc đẩy con người điều hòa với môi trường tự nhiên, phát triển bền vững kinh tế xã hội. Đồng thời văn hóa liêm chính phồn vinh hay không sẽ là hòn đá thử vàng cân nhắc xem quan niệm phát triển đã được quán triệt như thế nào; là thước đo quan trọng để đánh giá xã hội chúng ta có hài hòa hay không. Hủ bại và tiết kiệm khác nhau một trời một vực, văn hóa hủ bại theo đuổi phô trương hình thức, dáng vẻ, so sánh không phải lối, trong hoạt động việc công và chi tiêu cho công việc, không nói tới giá thành, tiêu phí một lượng lớn tài nguyên quốc gia và “đồng tiền mồ hôi nước mắt” của người nộp thuế mà lòng vẫn thản nhiên như không. Văn hóa hủ bại chi phối những kẻ quan liêu, những kẻ thoái hóa biến chất vứt bỏ tư tưởng quan trọng “ba đại diện” mà đảng ta đề xướng lên chín tầng mây, tê liệt không còn cảm giác, không chút động lòng với bệnh tật đau khổ của nhân dân, nghiêm trọng xa rời quần chúng, làm gay gắt mâu thuẫn xã hôi, dẫn tới xung đột xã hội, như những “tế bào ung thư” đang ký sinh trên cơ thể lành mạnh của đảng ta, là kẻ thù lớn của việc xây dựng xã hội hài hòa.
7.     Xem xét từ đặc trưng thấy, văn hóa liêm chính có những đặc trưng như: tính vô tư, tính cao thượng, tính chính nghĩa, tính hài hòa, tính công khai, tính miễn dịch, tính bền vững kiên cố v.v..; văn hóa hủ bại có nhữ ng đặc trưng như: tính danh lợi, tính xấu xa tàn ác, tính phi chính nhĩa, tính chia rẽ, tính che giấu, tính lừa gạt, tính truyền nhiễm, tính ngoan cố v.v…Văn hóa liêm chính đề xướng coi lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân là cao nhất, thể hiện trách nhiệm của người cộng sản và nhân viên công chức quốc gia, hành vi phẩm chất chính trị thường ngày và phẩm chất cao thượng đối với nhân dân, đại công vô tư, công trước tư sau, người trước ta sau; chống hủ bại đề xướng liêm khiết, đại biểu nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, thể hiện sự công bằng chính nghĩa của xã hội; văn hóa liêm chính một khi chiếm lĩnh vững chắc trong tâm linh cán bộ lãnh đạo thì sẽ có tính miễn dịch rất mạnh có thể chống được hủ bại, không bao giờ nhiễm, “thường đi lại ven sông mà không ướt giấy”. Lòng tin lý tưởng kiên định của người cộng sản phẩm chất ý chí vững chắc không lay chuyển quyết định văn hóa liêm chính có sức sống cường thịnh. Còn văn hóa hủ bại ca ngợi và tin thờ hại người lợi mình, hại công lợi mình coi chủ ngĩa cá nhân cực đoan và chủ nghĩa hưởng lạc là sự lựa chọn giá trị duy nhất, coi việc làm lớn lên nhất lợi ích cá nhân, lợi ích gia tộc, lợi ích đoàn thể nhỏ là lý tưởng và mục tiêu đời người hướng về.. Xuất phát điểm, động cơ hành vi và hậu quả của chúng đều là xấu xa tàn ác, chúng dầy xéo lên chính nghĩa công bằng. Hủ bại là tội ác dưới ánh mặt trời, những kẻ hủ bại luôn luôn lòng lo ngay ngáy vì làm việc xấu, giao dịch quyền tiền chỉ có thể tiến hành sau bức màn đen. Cộng thêm sự hư ngụy giáo quyệt, tâm lý yếu ớt, thủ đoạn bí hiểm gian trá của chủ thể hủ bại nên bọn chúng giỏi ngụy trang, có tính hai mặt, tính lừa gạt, như “trên sân khấu chống hủ bại, sau sân khấu lại nhận tiền”, lừa gạt giành lấy tín nhiệm của tổ chức và quần chúng. Hủ bại là sự lạc hậu của phong khí là sự sụp đổ toàn diện về quan niệm tư tưởng, đạo đức và pháp luật của quan chức. Văn hóa hủ bại có tính truyền nhiễm, tính truyền đi rất mạnh, nó giống như tế bào ung thư di căn rất nhanh, như virut dịch Sars không ngừng biến dị ra những chủng loại mới khác, khiến người ta khó mà phòng ngừa! Hiện tượng hủ bại sở dĩ “tro tàn lại cháy” vì có một số người lòng tham không đáy, trong tình hình điều kiện hủ bại chưa đấy đủ và chưa nắm chắc cơ hội hủ bại, một số kẻ hâm mộ hủ bại, “ chuẩn bị hủ bại” đành chờ đợi, một khi điều kiện hủ bại đầy đủ, chúng sẽ nhẩy ra thi hành đạo lớn hủ bại. Có thể thấy văn hóa hủ bại và qui phạm luân lý chính trị cách nhau rất xa, về khách quan mà nói, nó làm thối rữa cơ thể mạnh khỏe của đảng, làm lung lay nền tảng kinh tế của quốc gia, chủ thể hủ bại coi thường pháp luật nhà nước, đột phá phòng tuyến kỷ luật của đảng, pháp luật của nhà nước, có tính chống xã hội, chống nhân dân và tính chia rẽ rất lớn,
                                                                                Dương Quốc Anh (dịch)
 
*Tác giả là Phó giáo sư Trường Đảng, thuộc thành ủy Trường Sa(Hồ Nam)
Bài viết đăng trên “Hồ Nam nhật báo” ngày 30/8/2006
 
Sửa lần cuối vào Thứ năm, 21 Tháng 2 2013 21:59