Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Lời tòa soạn: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XII của Đảng được nhiều người quan tâm, góp ý. Trong đó, xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc, xóa bỏ bất công trong xã hội là những vấn đề được nhiều người quan tâm bởi tầm quan trọng của nó. Nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý đã lên tiếng đóng góp ý kiến cho các vấn đề này từ nhiều cách tiếp cận khác nhau. Để đa dạng hóa thêm quan điểm về vấn đề này, VHNA đã có cuộc trao đổi với TS Mai Thanh Sơn, một nhà nghiên cứu dân tộc học có nhiều gắn bó và  nhiều công trình nghiên cứu sâu sắc về các tộc người thiểu số.

Thứ tư, 30 Tháng 9 2015 05:22

Khái niệm trao quyền

Khái niệm “trao quyền” hay “empowerment”  được đề cập đến từ cuối thế kỷ XX, trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục tới y tế, trong  các vấn đề lớn như vấn đề chống nghèo hay quản lý quốc gia.

Chuyên mục: Cuộc sống quanh ta