Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Lời Tòa Soạn: Nhà Việt Nam học nổi tiếng Daria Mishukova (quốc tịch Liên bang Nga) đã có khoảng 20 năm kinh nghiệm tại Việt Nam. Trên tạp chí Business&Leisure, ấn phẩm song ngữ Anh - Nga, Daria Mishukova giữ phần biên tập các nội dung về Việt Nam, và bản thân cũng viết khá nhiều bài từ khía cạnh Việt Nam học. Chị cũng là tác giả nhiều công trình nghiên cứu và cuốn sách Việt Nam - Đất nước con rồng cháu tiên in bằng tiếng Nga các năm 2007, 2010 và in bằng tiếng Việt năm 2013. Một số bài viết của Daria Mishukova về Việt Nam có thể đọc trên website:www.business-leisure.ru.

Nhân sự kiện nghệ thuật bài chòi Trung Bộ được UNESCO ghi danh tại Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trở thành di sản phi vật thể thứ 12 được công nhận. Tạp chí Văn hóa Nghệ An có cuộc trao đổi thẳng thắn với nhà Việt Nam học Daria Mishukova về các thách thức trong việc bảo tồn, phát triển.

Chuyên mục: Diễn đàn

Lời Tòa Soạn: Văn hóa, văn học nghệ thuật của một quốc gia dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay không chỉ tồn tại trong phạm vi biên giới quốc gia mà còn có mặt ở nhiều nơi trên thế giới với những đặc điểm, những con đường đi ra, và trở về, khác nhau bởi các điều kiện địa chính trị/kinh tế/xã hội/văn hóa khác nhau. Văn hóa, văn học  nghệ thuật Việt Nam không nằm ngoài quy luật đó. Nhân dịp về nước tham dự Hội thảo quốc gia “Các thế hệ nhà văn sau 1975” tổ chức tại Hà nội, nhà thơ Đỗ Quyên, hiện sinh sống và sáng tác ở Canada, đã nhận lời mời làm khách của VHNA.

Đặt vấn đề: Hệ thống lý luận văn học của nước ta hiện nay về cơ bản được tiếp nhận từ lý luận văn học phương Tây qua thế kỷ XX và những thập niên đầu thế kỷ XXI. Đó là kết quả tất yếu của tiếp xúc văn hóa Đông Tây và được đẩy mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa đương đại. Ý nghĩa tích cực, các kết quả tốt đẹp của việc tiếp nhận này không có gì phải nghi ngờ. Lý luận văn học phương Tây đã đem lại cho tư tưởng văn học Việt Nam tính hệ thống chặt chẽ, khoa học, các khái niệm công cụ phân tích văn học mới mẻ, bao trùm các đối tượng phân tích cơ bản như văn bản, thế giới, tác giả và người đọc. Nếu quan niệm lý luận văn học phương Tây là sản phẩm văn hóa tinh thần phương Tây thì công cuộc tiếp nhận này đã đem giá trị văn hóa phương Tây bổ sung, làm giàu cho văn hóa Việt Nam như một thành tố của văn hóa phương Đông. Bài viết này xem xét việc tiếp nhận lý luận văn học phương Tây ở nước ta từ góc nhìn toàn cầu hóa.