Tạp chí Văn hóa Nghệ An

Switch to desktop Register Login

Nghệ An thực hiện lời Bác Hồ căn dặn

Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An thu hút 211 dự án đầu tư

Sinh thời, khi đang hoạt động ở nước ngoài, cũng như lúc trở thành Chủ tịch Nước, Bác Hồ vẫn luôn theo sát tình hình mọi mặt của quê nhà. Quê hương với Bác là “nghĩa trọng tình cao”. Trước lúc về cõi vĩnh hằng, Bác đã gửi thư động viên, nhắc bảo đồng bào, đồng chí tỉnh nhà. 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, cũng là 50 năm cán bộ, đảng viên và nhân dân Nghệ An thực hiện những lời Bác căn dặn trong bức thư cuối cùng gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 21 tháng 7 năm 1969: “Tích cực thực hiện dân chủ với dân hơn nữa”; “Khôi phục và phát triển kinh tế là một nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết, các đồng chí phải cố gắng làm cho tốt”; “Hết sức chăm lo đời sống nhân dân. Phải phát triển sản xuất và thực hành tiết kiệm…từng bước cải thiện việc ăn, mặc, ở, học, phục vụ sức khỏe và giải trí của nhân dân”; “Quân và dân ta phải luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu…”; “Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào, đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc…”.

Nhìn lại 50 năm thực hiện những lời căn dặn của Bác, có thể khẳng định, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường; khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh; đối ngoại và công tác xây dựng Đảng.

Trong kháng chiến cứu nước, Nghệ An vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến lớn, đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc với tinh thần: gạo không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Chỉ tính từ năm 1969 đến 1975, toàn tỉnh đã huy động 114.659 thanh niên tham gia quân chủ lực và thanh niên xung phong chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các chiến trường. Từ 1964 đến 1975, đã bắn rơi 553 máy bay Mỹ, bắn chìm 36 tàu chiến, đảm bảo giao thông thông suốt, làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn, cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử.

Cảng Quốc tế Visai Nghi Thiết (Nghi Lộc)  đã đón tàu trọng tải 70.000 tấn cập cảng  nhận nguyên liệu

 Sau ngày đất nước được hoàn toàn thống nhất, cùng với cả nước, Nghệ An đã tập trung mọi nguồn lực, lao động sáng tạo xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Kinh tế Nghệ An đã có bước phát triển tích cực, tăng trưởng khá nhanh. Từ một tỉnh nghèo chủ yếu là sản xuất nông nghiệp lạc hậu, sản xuất lương thực không đủ ăn, đến nay đã đảm bảo tốt an ninh lương thực. Đến năm 2018, cơ cấu kinh tế đã có sự thay đổi khá: tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 79,5%, nông nghiệp chiếm 20,5%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, toàn tỉnh có 218 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 50,58%), tỷ lệ đô thị hóa đạt 31,5%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Các nhu cầu thiết yếu như: ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, chăm sóc sức khỏe và đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân, các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm ngày càng tốt hơn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, xuống còn 5,54%, thu nhập bình quân đầu người tăng khá. Giáo dục và đào tạo tiếp tục khẳng định được vị trí tốp đầu cả nước. Y tế phát triển đồng đều ở các tuyến, xã hội hóa y tế có tiến bộ tích cực. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật đáp ứng tốt nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Bằng công nhận huyện Nông Thôn mới cho các đ/c lãnh đạo huyện Nam Đàn

 Việc thực hiện dân chủ với nhân dân ngày càng tiến bộ. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân nên đã giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài. Khối đại đoàn kết các dân tộc anh em, các tầng lớp nhân dân không ngừng được củng cố.

An ninh quốc phòng được đảm bảo, bảo vệ vững chắc biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Quan hệ đối ngoại, hội nhập phát triển ngày càng được mở rộng và nâng cao hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh được chú trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm trong cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị được phát huy, tạo được niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân.

 Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng Nghệ An vẫn còn là một tỉnh nghèo. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vẫn còn băn khoăn, day dứt vì chưa làm trọn điều Bác hằng mong ước là “xây dựng Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc”.

Cùng với cả nước, Nghệ An đang bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thực hiện lời căn dặn và mong muốn của Bác, đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và đồng bào cả nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An quyết tâm phấn đấu để thực hiện bằng được Di chúc thiêng liêng và Thư của Bác gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước lúc đi xa “…làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá…”. Để thực hiện được mục tiêu đó, thiết nghĩ trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần tập trung làm tốt các nội dung:

Một là, tiếp tục thực hiện dân chủ với nhân dân tốt hơn nữa, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội.

Hai là,bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách để đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp nhằm phát huy mọi khả năng, huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tạo sự chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội. Không ngừng chăm lo đời sống của nhân dân, từng bước cải thiện, nâng cao việc ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, chăm sóc sức khoẻ, đáp ứng nhu cầu văn hoá, tinh thần của nhân dân, nhất là đối với nhân dân ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Ba là,tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân kỹ thuật, doanh nhân, cán bộ khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kiến thức văn hoá, khoa học và nghề nghiệp, có đủ kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh để làm chủ tương lai.

Bốn là,thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Năm là,tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực. Thực hiện đoàn kết nhất trí trong cấp uỷ tạo ra sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, quyết tâm thực hiện bằng được những lời căn dặn và mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

 

                                               

 

Sửa lần cuối vào Thứ hai, 29 Tháng 7 2019 10:39